Doğumsal kalça çıkığı, doğru kullanılması gereken terim ile, “gelişimsel kalça displazisi” dir. Daha çok çocuklarda kalça eklemini ilgilendiren bir problemdir. Bu problem erken dönemde tespit edilmelidir. Bunun için bebeğim ilk birinci ayında doktor muayenesi ve ultrasonografi ile tetkik edilmesi gereklidir. Erken dönemde kalça çıkıklığı tespit edilen bebekler, cerrahi girişim uygulamaya gerek kalmadan bandajlama ve alçılama uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir.

Eğer bu süreçte tedavi edilmez ise problem çocukluk çağı ile sınırlı kalmıyor ve önce erken çocukluk, sonra geç çocukluk sonra ergenlik derken gençlik, orta yaş, ileri yaşlarda da doğuştan kalça çıkıklığı sorunu olan kişileri karşımızda buluyoruz ve onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Böylece her yaş grubunda bu tip hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz.

Doğumsal Kalça Çıkığı
Doğumsal Kalça Çıkığı

Aslında problem nedir diye düşünüldüğünde, problem çok ağır vakalarda kalça kemiği başının olması gereken anatomik pozisyonda yuvasında yer almamasıdır. Daha orta şiddetteki vakalarda ise kalça kemiği başının yuva ile bir miktar temas halinde olması, fakat büyük kısmının kalça yuvasının dışında kalmasıdır. Daha hafif vakalarda ise kalça kemiği başının anatomik yuva içerisinde yer alması, fakat yuvanın kalça kemiği başını örtecek kadar güçlü ve iyi biçimde şekillenmemiş olmasıdır. Her ne kadar bu durum “yuva şekillenmemesi” olarak tanımlanıyorsa da, bu halde iken tespit edilmiş olması çok önemlidir. Erken dönemde tespit edilmiş olan bu durum tedavinin şeklinde ve sürecine olumlu katkı sağlamaktadır. Bu durumu tespit etmenin tek yolu ise bebeklik çağında yapılacak olan bir uzman doktor muayenesi ve Ultrasonografi ile tetkik edilmesidir. Bu tip durumlar erken dönemde tespit edilebilirse cerrahi girişime gerek kalmadan bir takım pratik yöntemler ile müdahale edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda bandajlama ve alçılama ile tedavi olunabileceğini ifade etmiştik.

Yaşam boyu hangi sorunlara yol açar?

Doğumsal kalça çıkığı tedavi edilmez ise, yaşam boyu hareket kısıtlılıkları yaratabilir. Eklemsel bozukluklar sosyal yaşamı ciddi düzeyde etkileyecektir. Bu kısıtlamalar ile kişi sportif faaliyetlerin çoğunu yapamayacak, bireysel yürüyüşleri de zorlaşacaktır.

Bu durumdaki bir problem erişkin yaşa yansımaz. Eğer ki durum erişkin yaşlara yansırsa cerrahi girişim tedavi seçeneklerinin olduğu bilinmelidir. Kemiğin belirli kısımlarının kesilmesi, ya da protez cerrahisi uygulanması yine bir tedavi seçeneği sunmaktadır.

Nasıl tespit edilebilir?

Kalça çıkığı sorunu her yaşta olabilecek bir sorundur. Ancak en önemli zaman erken bebeklik döneminde yapılacak ultrasonografik tetkiklerde tespit edilmesidir. Bu durumun tespit edilebilmesi için kendinize bebeğinize ve doktorunuza mutlaka şans verin. Eğer ki erken dönemde yakalanabilirse sizi ve doktorunuzu yormayacak, cerrahi girişim gerektirmeyecek yöntemler ile rahatlıkla bu durumdan kurtulma şansı daha yüksek olacaktır.

Doğumsal Kalça Çıkığı nedir ve yaşam boyu hangi sorunlara yol açar?

Öneri: İlk 1 ay içerisinde bebekler, muayene ve ultrasonografik tetkikler yaptırılarak kalça çıkığı olup olmadığının belirlenmelidir.